Динич Альона Юріївна

Динич Альона Юріївна

Викладачка дисциплін «Математика» (алгебра й початки аналізу, геометрія), «Вища математика», «Теорія ймовірностей» і «Математична статистика»

КВАЛІФІКАЦІЯ

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

ОСВІТА

Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. У 2012 році здобула ступінь бакалавра та кваліфікацію вчителя математики;  у 2013 році – ступінь спеціаліста, кваліфікацію вчителя математики й вчителя економіки; у 2014 році – ступінь магістра й кваліфікацію викладача математики. 2019 року закінчила Тернопільський національний економічний університет, здобула ступінь магістра й кваліфікацію «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Економічна експертиза та аудит бізнесу».

Підвищення кваліфікації

2019-2020 рік – «Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін при викладанні дисципліни «Вища математика», центр післядипломної освіти Хмельницького національного університету; 

2022 рік – методичний семінар «Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння студентами навчального матеріалу», участь у роботі методичного об’єднання викладачів математики закладів фахової передвищої освіти міста Кам’янця-Подільського;

2022 рік – навчання за програмою підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти»; 

2022 рік – стажування на кафедрі математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за темою «Вивчення сучасних підходів до викладання математики і вищої математики».

Методи викладання:   

  • пояснювально-ілюстративний метод;
  • репродуктивний метод;
  • проблемний виклад;
  • частково-пошуковий метод або евристична бесіда;
  • метод доцільних задач;
  • абстрактно-дедуктивний метод;
  • конкретно-індуктивний метод.

Авторка 12 наукових і навчально-методичних праць.
 

Telegram Bot Optima Telegram Bot