Про коледж OPTIMA

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

*ОПП «Психологія» спеціальності 053 Психологія
*ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля
*ОПП «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 Комп'ютерні науки
*OПП «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг
*OПП «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн

Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою

Освітньо-професійна програма «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Освітньо-професійна програма затверджена рішенням педагогічної ради ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА» від 23.05.2023, протокол №1.
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля. Освітньо-професійна програма затверджена рішенням педагогічної ради ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА» від 19.07.2023, протокол №6.
Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Освітньо-професійна програма затверджена рішенням педагогічної ради ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА» від 03.07.2023, протокол №3.
Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг. Освітньо-професійна програма затверджена рішенням педагогічної ради ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА» від 12.02.2024, протокол №19.
Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн. Освітньо-професійна програма затверджена рішенням педагогічної ради ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА» від 06.05.2024, протокол №22.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Telegram Bot Optima Telegram Bot