Петраковська Олена Володимирівна

Петраковська Олена Володимирівна

Викладачка навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємства», «Цінні папери та фондовий ринок», «Страхування», «Підприємництво II»

КВАЛІФІКАЦІЯ

Кваліфікація бакалавра з обліку й аудиту, викладачка економіки (напрям підготовки «Економіка та підприємництво»). 
Кваліфікація магістра з обліку й аудиту в управлінні банками (спеціальність «Облік і аудит»). 
Кандидатка економічних наук, доцентка.

ОСВІТА

Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Здобула вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

Авторка навчальних посібників, навчально-методичних праць, публікацій у періодичних наукових виданнях, що занесені до переліку фахових видань України та наукометричних баз. Членкиня громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада».

Олена Володимирівна була керівницею студентського наукового товариства КНЕУ, а її студенти посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Викладачка з великим досвідом, комунікабельна, відповідальна, творча, енергійна, оптимістично налаштована.

Telegram Bot Optima Telegram Bot